П`ятниця, 16.11.2018, 14:32
Вітаю Вас Гість | RSS
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Меню сайту
Пошук
Вхід на сайт
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 1
Друзі сайту
Сайт школи І ст.
Сайт СЗШ  № 8
 • Сайт Бігус І.М.
  Сайт Кравчук Г.Т. 
  Статистика

  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0
  Інклюзивна освіта. Дистанційне навчання
  Головна » Статті » Мої статті

  Інноваційні підходи до програмно-методичного забезпечення викладання предметів у класах інклюзивного навчання початкової школи

  Інноваційні підходи до програмно-методичного забезпечення викладання предметів у класах інклюзивного навчання початкової школи

  Атаманюк Н.В., старший вчитель вищої категорії,

  вчитель початкових класів СЗОШ І – ІІІ ступенів № 8 м. Хмельницького

  Вступ

  Зміни у суспільстві ставлять нові вимоги до людини. Учитель має пам’ятати, що соціально успішною є людина, яка хоче і уміє вчитись на протязі всього життя, вміє знаходити інформацію, сприймати, працювати з нею, осмислювати, аналізувати, сублімувати власні думки, творити, різнобічно розвиватись. Така особистість зуміє правильно обрати свій шлях у житті, зважаючи на власні можливості; буде ставити перед собою завдання самовдосконалення й саморозвитку, що стає запорукою успіху в різних сферах діяльності.

  Успіх роботи сучасної школи значною мірою визначається рівнем підготовки учителя, його професіоналізмом, глибиною соціальних знань, загальною культурою.  Саме тому вивчення різних предметів в початковій школі вимагає від учителя детального опрацювання завдань Програм та реалізації їх вмісту через низку методичних прийомів. Сучасне навчання має перейти від механічного перенесення знань від учителя до учня до вирішення проблемно-пошукових питань, розв’язання прогностичних задач через стимулювання індивідуальної активності учнів.

  Глобальна мережа Internet є інтегральним засобом, який ши­роко використовується в навчанні. Широко використовуються матеріали електронних довідників, словників, матеріалів дистанційних курсів, що почали з’являтися у відкритому доступі. Застосування сучасних інноваційних технологій дозволяє зберегти й опрацювати необмежену кількість різнорідної інформації (звукової, графічної, текстової та відео), компонувати її у зручному вигляді (ітнернет-підручник, електрон­ний (комп’ютерний) підручник, сторінки для дистанційного навчання, он-лайн підручник чи довідник)  і доступ до них можливий для бажаючих через свій браузер.

  Комп’ютерні й телекомунікаційні технології суттєво змінюють діяльність педагога, місце й роль його в навчальному процесі, його основні функції. Це дозволяє суттєво модернізувати навчальний процес і підвищити ефективність освіти шляхом управління процесом викладання.

  Крокуючи в ногу з часом, мені доводиться освоювати нові технології, які стають невід'ємною частиною мого життя. Застосування нових інформаційних технологій на уроках, дозволяє мені диференціювати процес навчання учнів  класу інклюзивного навчання з урахуванням їх індивідуальних особливостей, дає можливість розширити спектр способів пред'явлення навчальної інформації, дозволяє здійснювати гнучке управління навчальним процесом. З огляду на таку постановку питання, я поставила перед собою завдання систематизувати у новий спосіб, розроблені мною та моїми колегами, матеріали до уроків. Це і стало метою мого дослідження і моєї роботи.

  Шляхи удосконалення  програмно-методичного забезпечення викладання в інклюзивному класі

  Першим кроком в освоєнні інноваційних технологій стало питання застосування мультимедійних та хмарних технологій, організації очно-дистанційного навчання засобами авторського освітнього сайту.

  Мною використовується мультимедіа технології для ілюстрації розповіді на різних етапах уроку, частіше на етапі пояснення нового матеріалу. Комп'ютерні програми допомагають мені створити різноманітні зорові ілюстрації і звуковий супровід, що сприяє кращій реалізації принципу наочності в навчанні. Слайди, виведені на великий екран - це прекрасний наочний матеріал, який я застосовую для пожвавлення уроку. Цей матеріал є різним: звичайна ілюстрація; використання анімації в слайдах; мультимедіа, відеофільми тощо.

  Часто використовую ігровий матеріал при вивченні нової теми - загадки, ребуси, вікторини. На даному етапі працюю над створенням та використанням комплекту інтерактивних вправ на сервісі http://learningapps.org, працюю над вдосконаленням методики використання інтерактивних вправ на різних етапах уроку в класі та виконання учнями таких вправ на комп’ютері вдома. З цією метою розробляю і надаю учням доступ до комплекту інтерактивних вправ з предмету для наступного їх виконання та контролю за цією роботою.

  Комп'ютер став найпотужнішим стимулом для творчості дітей. Екран притягує увагу, якого я часом не можу добитися при фронтальній роботі з класом.

  Комп'ютер формує навички раціонального запам'ятовування матеріалу. Учні легше запам'ятовують важкий матеріал за допомогою схем і таблиць, в яких коротко і наочно показаний досліджуваний матеріал. Завдяки сучасній техніці і оптимальним методам навчання мені надається можливість кожній дитині зробити «подорож» по світу знань, що дає новий потужний імпульс для розвитку самостійної пізнавальної активності, дозволяє максимально реалізувати творчі можливості, урок стає цікавим, яскравим, неповторним.

  Вчителі сьогодні відчувають труднощі у розвитку інтересу до знань учнів, в організації поетапного засвоєння знань, правильному дозуванні навчального матеріалу, в умінні здійснювати індивідуальний і диференційований підхід до учнів, в організації системи зворотного зв'язку з учнями на уроці. Компетентнісний підхід в освіті - це відповідь на вимоги часу. Тому сучасна школа вимагає від учителя творчого підходу до викладання навчальних дисциплін, пошуку нових форм і прийомів навчальної діяльності, що створило б якісні передумови для підвищення зацікавленості учнів у навчанні, сприяло розвитку їх життєвих компетентностей та формуванню життєвих навичок, необхідних для становлення основ індивідуально-особистісної життєтворчості.

  Досягненню зазначеної мети допомагає впровадження інноваційних технологій на уроках (наприклад, природознавства). Одною з основних методичних інновацій є інтерактивні методи навчання. Адже зміст інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної взаємодії всіх учнів. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню вмінь і навичок, створенню атмосфери співпраці, взаємодії. Під час такого навчання діти вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати зважені рішення. Я працювала над методикою інтерактивного навчання і результати досліджень висвітлила на сторінках авторського сайту.

  Застосування на уроках інтерактивних методів навчання в поєднанні з іншими формами навчальної діяльності не лише допомагає краще засвоїти матеріал, а й загалом підвищує інтерес школярів до навчання, що і є одним з основних завдань сучасної освіти.

  Зупинюсь на питаннях викладання природознавства у початковій школі. Головна мета уроку природознавства – розвиток дитини. Вчитель повинен так організувати навчальний процес, щоб у дітей було бажання вчитися, створити такі умови, щоб у ході кожного уроку формувалася навчальна діяльність, яка перетворює школяра в суб’єкт, зацікавленого в навчанні і саморозвитку.

  Учень на уроці – це повноцінний учасник різноманітних форм роботи а учитель на уроці – організатор обставин, в яких учень, використовуючи всі спільні напрацювання, веде самостійний пошук. Вчитель має пояснити, показати, натякнути, підвести до проблеми, створити ситуацію успіху, заохочувати, всиляти впевненість, формувати мотиви учіння, закріпити авторитет учня серед однокласників.

  Мета моєї діяльності як вчителя класу інклюзивного навчання – це забезпечення корекційно-педагогічного супроводу, який дозволив би вирішити наступні завдання: вивчення основ наук;  підвищити розумову та пізнавальну активність школярів з особливими освітніми потребами;  створити комфортні умови для навчання, за яких кожен учень відчуватиме себе інтелектуально спроможним, успішним;  забезпечити набуття учнями життєво необхідного досвіду. На моє глибоке переконання саме уроки природознавства – дають дітям поняття та розуміння світу, природи та їх місце у цій природі.

  Навчально-методичний комплект з природознавства складається із: програми з природознавства для 1-4 класів, складена відповідно до вимог Державних стандартів; підручника; "Зошити друга природи" або «Робочого зошита»; Методичного посібника для вчителів "Готуємося до уроків  природознавства»; таблиці та малюнки з предмету. З огляду на це, я поставила перед собою мету: створити власний навчально-методичний комплекс (на даному етапі мова буде йти про вивчення курсу природознавства 2 класі), використовувати його на уроках, запропонувати його учням для роботи вдома та надати для використання моїм колегам. Для цього спочатку вивчала нормативні вимоги методичного забезпечення викладання предмету, наявність підручників, робочих зошитів з предмету, наявність вже створених комплектів презентацій з предмету тощо. Наступним підготовчим етапом став вибір програми, за допомогою якої буде створено програмно-методичний комплекс.

  Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення предмету

  Інформаційно-методичне забезпечення процесу навчання кожного предмету складається з 2-х частин:

  1) інформаційне забезпечення, яке відповідає на питання «Що вивчити?», тобто це передача досвіду, знань, умінь та способів дії.

  2) Методичне забезпечення, що відповідає на питання «Як вивчати?», головною метою є забезпечення предметів структурованими інформаційно-методичними матеріалами, джерела інформації яких: тестові матеріали, графічні матеріали, аудіовізуальні, програмні продукти.

  Інформаційно-методичне забезпечення – це система необхідних і достатніх умов навчання, що гарантують задоволення потреб в інформаційних джерелах і приписах, тобто в сукупності докуметнтації, в якій накоплені певні знання.

  Інформаційно-методичні матеріали є: основні (учбові видання); додаткові (інформаційні матеріали, приписи, учбова документація)

  Для забезпечення навчальної дисципліни складають таку методичну документацію:

  1) програма дисципліни;

  2) робоча навчальна програма дисципліни;

  3) календарний план занять;

  4) конспекти уроків;

  5) інструктивно-методичні вказівки до проектних і практичних робіт;

  6) тексти варіантів контрольних робіт;

  7) тести;

  8) інтерактивні вправи;

  9) тематика індивідуальих завдань;

  10) методичні матеріали по організації самостійної роботи учнів;

  11) методичні розробки вчителя з предмету;

  12) критерії оцінки знань учнів.

   

  Програмно-методичний комплекс вчителя «Йду на урок природознавства»

  Педагогічна доцільність використання програмно-методичного забезпечення при вивченні курсу «Природознавство» визначається цілями і завданнями курсу, а також можливостями використання персональних комп’ютерів для вирішення практичних завдань з даного курсу і необхідністю інтенсифікації і індивідуалізації процесу навчання, складністю підготовки вчителя до уроку.

  У цю систему входять традиційні форми і методи навчання,  програмно-методичне забезпечення і засоби навчання, що функціонують на базі комп’ютера та Інтернету.

  Функціональне призначення методичного забезпечення полягає в представленні навчальної інформації і направленні навчання з урахуванням індивідуальних можливостей учнів інклюзивного класу, а комп'ютер є елементом системи засобів навчання.

  При розробці, і використанні програмного засобу в навчальних цілях виникла необхідність в створенні комп’ютерних навчально-методичних і інструктивних матеріалів. У них були включені:

  • Програмні засоби навчального призначення (програма, календарне планування, електронна версія підручника);

  Інструкції для користувачів;

  Бібліотека електронних наочностей з предмету (орієнтовні плани уроків, компютерні презентації до уроків, відеофільми для багатьох уроків та деякі зразки аудіо-файлів (пісні, звуки природи тощо).

  • Посилання на інтерактивні вправи

  Мій програмно-методичний комплекс – це своєрідна оболонка для структури папок та файлів та встановлених зв'язків між ними. Створений навчально-методичний комплекс оснащений  інструментами для керування навчанням, оснащений ефективним зв'язком, тобто комплекс адекватно реагує на всі дії користувачів, дає змогу оптимізувати навчальний процес. На кожній сторінці програми є кнопки   переходу на попередню сторінку та  вихід на сторінку змісту. Завершити роботу з програмою або згорнути вікно програми слід традиційними кнопками  роботи з вікном  (Згорнути чи Закрити). Розмір вікна не міняється.

  Для роботи з ПМК необхідні: комп’ютер, Інтернет, офісний пакет Microsoft Office 2007-2010, проектор з екраном або телевізор для демонстрацій, принтер для друку планів тощо.

  Програмно-методичний комплекс «Йду на урок природознавства» - це інтерактивний посібник, у якому спершу пропонується можливість вибору: розпочати роботу з комплексом, або перейти на авторський освітній сайт для роботи із матеріалами до уроків на ньому (додаток 1, 2). Розпочавши роботу з комплексом, можна відкрити орієнтовний календарний план з предмету, чи електронну версію підручника, або перейти до змісту (додаток3).

  Сучасний урок - це твір мистецтва, де педагог уміло використовує всі можливості для розвитку особистості учня. Працюючи з учнями, я прагну викликати у них зацікавленість до вивчення предмета, щоб учні не лише засвоювали нові знання, а й намагалися застосовувати їх під час вироблення нових умінь, почували себе впевнено, бажали вчитися. Тому з перших уроків намагаюсь знайти та розвивати позитивні риси кожного учня, викликати в них зацікавленість, яка за певних умов переросте в стійкий інтерес до знань, засобами інтерактивних методів навчання. Саме для цього я використовую цифрові додатки до уроку. Зібрану мною колекцію відеоуроків, аудіофайлів, інтерактивних вправ я доповнила комплектом авторський навчальних комп’ютерних презентацій до кожного уроку усіх тем курсу. Програмно-методичний комплекс (ПМК) дає можливість обрати певну тему курсу для опрацювання («Вступ», «Природа восени», «Природа взимку», «Природа навесні», «Природа влітку», «Запитання до природи») (додаток 4).

  Головне завдання вчителя зробити навчання цікавим. Тому на урок потрібно йти не лише зі знанням навчального матеріалу, методів і прийомів навчання, набором задач і вмінням їх майстерно розв'язувати, але і з різноманітними та цікавими способами організації роботи учнів не тільки на уроках в класі а й під час навчання вдома. І в цьому допомагає ПМК «Йду на урок природознавства». Але цей комплекс є посібником і для вчителів. Учитель має змогу після вибору тої чи іншої теми, отримати доступ до орієнтовного плану уроку чи навчальної презентації до уроку. Причому цей матеріал відкривається безпосередньо у вікні програм Microsoft: Word чи Power Point для подальшої роботи з матеріалами до уроку: редагування, друку, перегляду презентації (додаток 5-11).

   

  Додаток 5.  

  Додаток 6.  

  Додаток 7.  

  Додаток 8.  

  Додаток 9.  

  Додаток 10.  

  Додаток 11.  

  Кликнувши значок   (плани уроків) можна перейти до орієнтовного плану уроку в режимі редагування та друку.

  Кликнувши значок   (комп’ютерна презентація до уроку) відкриємо режим редагування презентації, а потім перейти до перегляду. Вчитель може змінити порядок викладу матеріалу, його обсяг, пропустити або доповнити власні вправи тощо.

  Перейшовши на сторінку «Приклади аудіо та відео до уроків» та вибравши посилання на певне відео, ми відкриємо дане відео на сайті www.youtube для перегляду.  Додаток 12

  Якщо ж посилання відбувається на відео, що входить у склад структури папок і файлів (папка AutoPlay), то відео відкривається безпосередньо на сторінці (але в окремому вікні – див. далі)

  На цій же сторінці дано приклади підключення аудіофайлів, що будуть відкриватися у окремому вікні (наприклад, до уроку 21, А. Гросу «Бджілка»). Додаток 13

  Щоб зменшити об’єм інформації на диску, я навела тільки декілька прикладів звернення до аудіофайлів. Звично, у бібліотеці вчителя є набагато більше різних пісень звуків природи тощо.

  Після переходу на сторінку «Інтерактивні вправи» можна вибрати посилання на різні вправи курсу. При цьому здійсниться перехід на сайт http://learningapps.org, де можна виконати обрану інтерактивну вправу 

   

  Для подальшої роботи із цими вправами я розміщую їх на сторінках авторського сайту http://atamanuk.at.ua. (наприклад, до уроку 1 «Явища природи. Пори року» поряд із презентацією до уроку я розмістила на сторінці сайту інтерактивні вправи «Яка пора року» та «Явища природи» тощо) (додаток 16). Ці вправи учні зможуть виконати вдома після вивчення теми для її закріплення та перевірки своїх знань.

  Варто підкреслити, що використання на уроках природознавства інноваційних технологій сприяє професійному зростанню самого вчителя, змінює атмосферу на уроці, викликає робочий настрій у дітей, і як наслідок, покращується якість набутих знань.
         Педагогічні інновації потребують багато часу для підготовки вчителя. Необхідно зібрати й опрацювати оригінальні вчительські знахідки, професійні секрети, практичні приклади від колег та опрацювати їх на власному досвіді. Вже після кількох ретельно підготовлених уроків з використанням ПМК я відчула, як змінилася атмосфера на уроках, підвищилася зацікавленість учнів до предмета, зросли продуктивність уроку, якість засвоєння навчального матеріалу. Саме таке навчання сприяє формуванню життєвих компетентностей учнів, підвищує інтелект дитини, зміцнює її віру у власні здібності, стимулює активність і творчість.

  Створений мною ПМК, як комп’ютерна навчальна програма – це програмний засіб навчального призначення, який дає можливість:

  • індивідуалізувати підхід і диференціювати процес навчання;
  • контролювати учня, діагностувати та виправляти помилки;
  • забезпечувати самоконтроль, самокорекцію пізнавальної діяльності;
  • скорочувати час навчання;
  • демонструвати візуальну навчальну інформацію;
  • моделювати й імітувати процеси та явища;
  • проводити експерименти, досліди в умовах віртуальної реальності;
  • підвищувати мотивацію та цікавість до навчання, використовуючи ігрові ситуації; допомагати в прийнятті оптимальних рішень.

  Створене електронне видання навчального призначення відрізняється від інших варіантів навчальних видань тим, що передбачає дещо іншу організацію навчального матеріалу, наявність інтерфейса, гіпертексту, мультимедіа тощо.

  Переваги:

  – компактність зберігання інформації у пам’яті комп’юте­ра чи на флеш-носії;

  – гіпертекстові можливості, мобільність, тиражованість;

  – можливість оперативного внесення змін та доповнень.

  Створене програмне забезпечення не бездоганне, потребує доопрацювання, проте  воно дало мені можливість будувати навчальний процес залежно від індивідуальних адаптаційних властивостей учнів мого класу інклюзивного навчання. ПМК вивільнив мій час підготовки уроку на продумування інших елементів, форм та методів уроку, дозволив зробити навчальний процес більш керованим і дав можливість варіювати дидактичні моделі управління процесом навчання.

  Особливості створення ПМК

  До системи ПМК повинні входити програмно-методичне забезпечення і засоби навчання, що функціонують на базі ПК, а також традиційні. Функціональне призначення програмного забезпечення полягає в представленні навчальної інформації і направленні навчання з урахуванням індивідуальних можливостей учня.

  Програма AutoPLay  ліцензована, тому я для створення ПМК скористалася демо-версією програми. Запустивши, встановлену заздалегідь на ПК, програму ми вибираємо одну із команд: створити новий проект чи відкрити проект, що раніше вже створювався, для подальшого редагування (додатки 17, 19).

  Під час створення нового проекту можна вибрати шаблон чи створити свій дизайн майбутнього проекту (для цього обираємо Blank Project (додаток 18) .

  Автоматично буде створена нова сторінка Page1 (додаток 20), після роботи з якою ми можемо додавати інші нові сторінки, кликнувши правою кнопкою миші на ярлику вже створеної сторінки та вибрати команду +Add. Цю ж дію можна виконати за допомогою команди Page, +Add головного меню програми.

  Скориставшись командами меню Object або відповідними кнопками панелі інструментів, на сторінку можна додавати текст, малюнки, кнопки, посилання, підключати аудіо- чи відеофайли тощо, робити зв’язки між сторінками проекту та іншими додатками. Програма дає змогу друкувати певний текст, виводити додаткові вікна з нотатками тощо. Після завершення роботи над проектом його можна протестувати, записати на ПК чи відразу на компакт-диск командою Preview чи Build  .

  Висновки

  Сьогодні наші вихованці – діти нової епохи з новими цінностями та інтересами. Багатьом з них вже важко уявити життя без мобільних телефонів чи комп‘ютера та Інтернету. Наші учні легко вправляються із складною технікою. На моє глибоке переконання, сьогодні існує багато педагогічних технологій, які можна використати в умовах класу. Право вчителя обирати ті, які, на його думку, оптимально підходять до умов навчання та контингенту учнів класу. Рівень освіти значною мірою залежить від результативності впровадження технологій навчання (в т.ч. інноваційних).

  Особливою категорією учнів у класі інклюзивного навчання є діти з особливими освітніми потребами. Тумо, здебільшого, пошук нових форм роботи направлений саме для їх оптимізації навчання. Уроки природознавства у початковій школі – це уроки мислення, уроки спілкування, уроки-діалоги, пізнавання світу. Саме ці уроки – це трамплін переходу від «передавання знань» до «навчання жити».

  На моє глибоке переконання, саме використання інноваційних технологій, новітніх підходів до підготовки та організації уроку – це спосіб створення на уроках атмосфери, котра найліпшим чином сприяє співпраці, розумінню, доброзичливості. Інтерактивні форми роботи допомагають приділяти увагу кожному учню, бо працюючи в групах чи парах, мої учні самостійно розв'язують доступні для них завдання, стають дослідниками, досягають мети.

  Програмно-методичний комплекс навчання з певного предмету та методи навчання за ним це упорядковані способи взаємопов’я­заної роботи вчителя і учнів, спрямовані на розв’язання навчальних завдань і досягнення кінцевої мети навчання.

  У початковій школі діти вперше знайомляться зі світом знань про природу, і майбутнє їхнє ставлення до неї залежить від того, наскільки вони оволодівають цими знаннями, як у них буде виховано любовне і бережне ставлення до природи, а яким воно буде – залежить від вчителя.

  Розглянуту проблему навчально-методичного забезпечення викладання предметів в інклюзивних класах початкової школи вважаю актуальною і такою, яка допоможе вчителю реалізувати поставлені перед сучасною школою завдання виховати особистість – громадянина, готового до життя в високотехнологічному і конкурентному світі.

  Додаток

  1. ПМК «Йду на урок природознавства» (компакт-диск)
  2. Іллюстрації
   Література:
  3. Інтернет-публікація. З досвіду роботи Тужикової О.Володимирівни, вчителя природознавства Парасковіївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 40 Донецької обласної ради
  4. Современные педагогические технологии в начальной школе Библиографическое описание: Т. И. Соловьёва // Молодой учёный. — 2015. — №6. — С. 684-686.
  5. Виговська О.І. Творча педагогічна діяльність у цілісному навчально-виховному процесі. Автореферат, К., 1995.-25 с.
  6. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості вчителя: Навчально-методичний посібник. –К.:ІСДОУ, 1994.-112с.
  7. Методи інноваційного навчання.//Відкритий урок, 2010 –Квітень. – с.59
  8. Інтернет ресурси: www.ukrlit/un/ua;    www.bookucheba.com  
  9. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: Навч. посібник – К.: Веселка, 1998. – 333 с.
  10. Матеріали науково-методичного інтернет-семінару. Черкаси, 2015р.
  11. Интернет-ресурсы сайт «Начальная школа», сайт «Фестиваль педагогического творчества»
  12. Козлова О.Г. Підготовка вчителя до інноваційної діяльності, дисерт. К. 1999, 235 с
  Категорія: Мої статті | Додав: СЗШ8 (04.03.2017)
  Переглядів: 313 | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0
  avatar
  Авторський освітній сайт-портфоліо вчителя початкових класів Атаманюк Н.В. Copyright MyCorp © 2018